Mấy bạn khi post bài lên http://www.voz48.com khi post link google drive nhớ set quyền truy cập cho file google drive nha.

Không set thì không xem được đâu.

Nếu sau 1 ngày các bạn không set quyền truy cập thì mình sẽ xóa link này 

Cám ơn.

Bình luận