Tình hình là dạo này nhiều link trên google bị die quá 

Vì thế mình post bài này cho bạn nào muốn yêu cầu re-upload hoặc upload bản mới  

Khung chat loãng quá nên nhiều khi không xem hết được 

Bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ xem và trả lời cho mọi người 

 

Bình luận