149 Videos
12-01-01 AKB48 Flying Get Live Countdown TV Premier Live 2011-2012 HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.399 lượt xem
12-01-06 AKB48 Aitakatta Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 911 lượt xem
12-01-06 AKB48 Everday, Katyusha Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.016 lượt xem
12-01-06 AKB48 Flying Get Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 922 lượt xem
12-01-06 AKB48 Kaze Wa Fuiteiru Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.045 lượt xem
12-02-03 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Music Station HD | Tạo bởi zaizai152 | 836 lượt xem
12-02-15 AKB48 Give Me Five! Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi zaizai152 | 931 lượt xem
12-02-17 AKB48 Give Me Five! Live Music Station HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.130 lượt xem
12-02-18 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Music Fair HD | Tạo bởi zaizai152 | 797 lượt xem
12-02-19 AKB48 Give Me Five! Live Music Japan HD | Tạo bởi zaizai152 | 966 lượt xem
12-03-02 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Happy Music HD | Tạo bởi zaizai152 | 803 lượt xem
12-04-23 AKB48 Heavy Rotation (Band Ver.) Live Music Japan HD | Tạo bởi zaizai152 | 956 lượt xem
12-04-23 AKB48 Iiwake Maybe Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 976 lượt xem
12-05-05 Watanabe Mayu Yuuhi No Ijiwaru Live Girls Factory HD | Tạo bởi lylycyrus | 942 lượt xem
12-05-23 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 882 lượt xem
12-05-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 837 lượt xem
12-05-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 890 lượt xem
12-05-27 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 814 lượt xem
12-05-29 Ono Erena Erepyon Live B HD | Tạo bởi lylycyrus | 798 lượt xem
12-06-03 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 823 lượt xem
12-06-05 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 855 lượt xem
12-06-17 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 782 lượt xem
12-06-18 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 741 lượt xem
12-06-19 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 777 lượt xem
12-06-22 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 783 lượt xem
12-06-24 Ono Erena Erepyon Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 726 lượt xem
12-07-09 AKB48 Everyday, Katyusha Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 865 lượt xem
12-07-09 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 817 lượt xem
12-07-09 AKB48 Ponytail To Shushu Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 875 lượt xem
12-07-10 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 858 lượt xem
12-07-14 AKB48 Gingham Check Live Ongaku No Hi HD | Tạo bởi lylycyrus | 863 lượt xem
12-07-14 AKB48 Heavy Rotation Live Ongaku No Hi HD | Tạo bởi lylycyrus | 880 lượt xem
12-07-15 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 715 lượt xem
12-07-22 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 758 lượt xem
12-07-24 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 912 lượt xem
12-07-27 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 830 lượt xem
12-07-31 AKB48 Oogoe Diamond Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 979 lượt xem
12-07-31 Watanabe Mayu Otono Jellybeans Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 730 lượt xem
12-08-06 AKB48 Baby! Baby! Baby! Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 923 lượt xem
12-08-07 AKB48 Ponytail To Shushu Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 810 lượt xem
12-08-08 AKB48 Gingham Check Live FNS Uta No Natsu Matsuri HD | Tạo bởi lylycyrus | 883 lượt xem
12-08-08 AKB48 Heavy Rotation Live FNS Uta No Natsu Matsuri HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.025 lượt xem
12-08-15 AKB48 Give Me Five! Live AKBINGO! HD | Tạo bởi lylycyrus | 820 lượt xem
12-08-17 AKB48 Flying Get Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 919 lượt xem
12-08-17 AKB48 Maeda Atsuko Speech Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 982 lượt xem
12-08-17 AKB48 Ponytail To Shushu Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 913 lượt xem
12-08-17 AKB48 Yume No Kawa Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 2.104 lượt xem
12-08-19 AKB48 First Rabbit Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.155 lượt xem
12-08-21 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 843 lượt xem
12-08-21 AKB48 Iiwake Maybe Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.020 lượt xem
12-08-21 AKB48 River Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.178 lượt xem
12-08-21 AKB48 Tabidachi No Hi Ni Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 934 lượt xem
12-08-22 AKB48 Gingham Check Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 814 lượt xem
12-08-25 AKB48 Gingham Check Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 752 lượt xem
12-08-26 AKB48 Gingham Check Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.170 lượt xem
12-08-26 AKB48 No Name Kibou Ni Tsuite Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 835 lượt xem
12-08-26 AKB48 No Name Kibou Ni Tsuite Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 770 lượt xem
12-08-27 AKB48 Gingham Check Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 837 lượt xem
12-08-27 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 799 lượt xem
12-08-27 AKB48 Skirt, Hirari Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 913 lượt xem
12-08-28 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 803 lượt xem
12-08-29 AKB48 Gingham Check Live Ichiban Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 747 lượt xem
12-08-29 AKB48 Heavy Rotation Live Ichiban Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 783 lượt xem
12-08-31 AKB48 Gingham Check Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 843 lượt xem
12-09-01 AKB48 Gingham Check Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 767 lượt xem
12-09-03 AKB48 Gingham-Check Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 815 lượt xem
120904 AKB48 - One Night Carnival (Kayou Kyoku HD) | Tạo bởi ngockojiyuu | 1.672 lượt xem
12-09-04 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 761 lượt xem
12-09-04 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 792 lượt xem
12-09-07 AKB48 First Rabbit Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 833 lượt xem
12-09-07 AKB48 Gingham Check Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 779 lượt xem
12-09-24 AKB48 River Live Hey! Hey! Hey! Music Champ HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.057 lượt xem
12-09-24 AKB48 Uza Live Hey! Hey! Hey! Music Champ HD | Tạo bởi lylycyrus | 910 lượt xem
12-10-05 AKB48 Uza Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 946 lượt xem
12-10-15 AKB48 Yoyaku Shita Christmas Live AKBINGO! HD | Tạo bởi lylycyrus | 825 lượt xem
12-10-23 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 864 lượt xem
12-10-28 AKB48 Uza Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.414 lượt xem
12-10-30 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 785 lượt xem
12-10-30 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 787 lượt xem
12-10-30 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 839 lượt xem
12-10-31 AKB48 Uza Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 868 lượt xem
12-11-02 AKB48 Uza Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.007 lượt xem
12-11-03 AKB48 Uza Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 912 lượt xem
12-11-09 AKB48 Jyuuryoku Sympathy Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 795 lượt xem
12-11-09 AKB48 Uza Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 925 lượt xem
12-11-13 AKB48 Beginner Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.067 lượt xem
12-11-13 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 793 lượt xem
12-11-13 AKB48 Everyday, Katyusha Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 780 lượt xem
12-11-13 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 736 lượt xem
12-11-13 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 766 lượt xem
12-11-14 AKB48 Aitakatta Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 745 lượt xem
12-11-14 AKB48 Gingham Check Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 738 lượt xem
12-11-14 AKB48 Heavy Rotation Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 745 lượt xem
12-11-22 AKB48 Eien Pressure Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 775 lượt xem
12-11-22 AKB48 Everyday, Katyusha Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 792 lượt xem
12-11-22 AKB48 Uza Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.045 lượt xem
12-11-23 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 828 lượt xem
12-11-25 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 700 lượt xem
12-11-28 AKB48 Eien Pressure Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 724 lượt xem
12-11-28 AKB48 Gingham Check Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 725 lượt xem
12-11-28 AKB48 Heavy Rotation Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 745 lượt xem
12-11-30 AKB48 Eien Pressure Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 928 lượt xem
12-12-05 AKB48 Eien Pressure Live FNS Music Festival HD | Tạo bởi lylycyrus | 819 lượt xem
12-12-05 AKB48 Give Me Five! Live FNS Music Festival HD | Tạo bởi lylycyrus | 836 lượt xem
12-12-08 AKB48 Eien Pressure Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 789 lượt xem
12-12-09 AKB48 Eien Pressure Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 726 lượt xem
12-12-09 AKB48 No Sleeves Kirigirisu-jin Live Snack Kissa Eden HD | Tạo bởi lylycyrus | 694 lượt xem
12-12-11 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 755 lượt xem
12-12-11 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 680 lượt xem
12-12-21 AKB48 Eien Pressure Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 974 lượt xem
12-12-21 AKB48 Flying Get Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.617 lượt xem
12-12-21 AKB48 Gingham Check Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 773 lượt xem
12-12-25 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 769 lượt xem
12-12-25 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 785 lượt xem
12-12-25 AKB48 Give Me Five! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 816 lượt xem
12-12-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 739 lượt xem
12-12-25 AKB48 Santa Claus Is Coming To Town Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 812 lượt xem
12-12-25 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 890 lượt xem
12-12-28 Kasai Tomomi Masaka Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 669 lượt xem
12-12-31 AKB48 Uza Live 63rd. NHK Kouhaku Utagassen 2013 HD | Tạo bởi lylycyrus | 3.272 lượt xem
121310 AKB48 - One Night Carnival (Kayou Kyoku HD) | Tạo bởi ngockojiyuu | 1.454 lượt xem
Nội dung

Bình luận