149 Videos
12-01-01 AKB48 Flying Get Live Countdown TV Premier Live 2011-2012 HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.476 lượt xem
12-01-06 AKB48 Aitakatta Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 963 lượt xem
12-01-06 AKB48 Everday, Katyusha Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.064 lượt xem
12-01-06 AKB48 Flying Get Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 965 lượt xem
12-01-06 AKB48 Kaze Wa Fuiteiru Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.097 lượt xem
12-02-03 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Music Station HD | Tạo bởi zaizai152 | 887 lượt xem
12-02-15 AKB48 Give Me Five! Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi zaizai152 | 978 lượt xem
12-02-17 AKB48 Give Me Five! Live Music Station HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.214 lượt xem
12-02-18 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Music Fair HD | Tạo bởi zaizai152 | 857 lượt xem
12-02-19 AKB48 Give Me Five! Live Music Japan HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.015 lượt xem
12-03-02 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Happy Music HD | Tạo bởi zaizai152 | 852 lượt xem
12-04-23 AKB48 Heavy Rotation (Band Ver.) Live Music Japan HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.011 lượt xem
12-04-23 AKB48 Iiwake Maybe Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.031 lượt xem
12-05-05 Watanabe Mayu Yuuhi No Ijiwaru Live Girls Factory HD | Tạo bởi lylycyrus | 992 lượt xem
12-05-23 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 935 lượt xem
12-05-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 893 lượt xem
12-05-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 952 lượt xem
12-05-27 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 868 lượt xem
12-05-29 Ono Erena Erepyon Live B HD | Tạo bởi lylycyrus | 846 lượt xem
12-06-03 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 874 lượt xem
12-06-05 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 913 lượt xem
12-06-17 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 832 lượt xem
12-06-18 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 788 lượt xem
12-06-19 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 827 lượt xem
12-06-22 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 836 lượt xem
12-06-24 Ono Erena Erepyon Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 772 lượt xem
12-07-09 AKB48 Everyday, Katyusha Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 908 lượt xem
12-07-09 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 872 lượt xem
12-07-09 AKB48 Ponytail To Shushu Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 925 lượt xem
12-07-10 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 907 lượt xem
12-07-14 AKB48 Gingham Check Live Ongaku No Hi HD | Tạo bởi lylycyrus | 908 lượt xem
12-07-14 AKB48 Heavy Rotation Live Ongaku No Hi HD | Tạo bởi lylycyrus | 929 lượt xem
12-07-15 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 758 lượt xem
12-07-22 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 807 lượt xem
12-07-24 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 966 lượt xem
12-07-27 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 892 lượt xem
12-07-31 AKB48 Oogoe Diamond Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.043 lượt xem
12-07-31 Watanabe Mayu Otono Jellybeans Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 781 lượt xem
12-08-06 AKB48 Baby! Baby! Baby! Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 975 lượt xem
12-08-07 AKB48 Ponytail To Shushu Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 859 lượt xem
12-08-08 AKB48 Gingham Check Live FNS Uta No Natsu Matsuri HD | Tạo bởi lylycyrus | 928 lượt xem
12-08-08 AKB48 Heavy Rotation Live FNS Uta No Natsu Matsuri HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.087 lượt xem
12-08-15 AKB48 Give Me Five! Live AKBINGO! HD | Tạo bởi lylycyrus | 866 lượt xem
12-08-17 AKB48 Flying Get Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 965 lượt xem
12-08-17 AKB48 Maeda Atsuko Speech Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.032 lượt xem
12-08-17 AKB48 Ponytail To Shushu Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 981 lượt xem
12-08-17 AKB48 Yume No Kawa Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 2.174 lượt xem
12-08-19 AKB48 First Rabbit Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.215 lượt xem
12-08-21 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 892 lượt xem
12-08-21 AKB48 Iiwake Maybe Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.081 lượt xem
12-08-21 AKB48 River Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.249 lượt xem
12-08-21 AKB48 Tabidachi No Hi Ni Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 986 lượt xem
12-08-22 AKB48 Gingham Check Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 860 lượt xem
12-08-25 AKB48 Gingham Check Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 795 lượt xem
12-08-26 AKB48 Gingham Check Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.241 lượt xem
12-08-26 AKB48 No Name Kibou Ni Tsuite Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 884 lượt xem
12-08-26 AKB48 No Name Kibou Ni Tsuite Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 824 lượt xem
12-08-27 AKB48 Gingham Check Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 886 lượt xem
12-08-27 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 853 lượt xem
12-08-27 AKB48 Skirt, Hirari Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 968 lượt xem
12-08-28 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 852 lượt xem
12-08-29 AKB48 Gingham Check Live Ichiban Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 792 lượt xem
12-08-29 AKB48 Heavy Rotation Live Ichiban Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 841 lượt xem
12-08-31 AKB48 Gingham Check Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 895 lượt xem
12-09-01 AKB48 Gingham Check Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 816 lượt xem
12-09-03 AKB48 Gingham-Check Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 865 lượt xem
120904 AKB48 - One Night Carnival (Kayou Kyoku HD) | Tạo bởi ngockojiyuu | 1.745 lượt xem
12-09-04 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 809 lượt xem
12-09-04 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 853 lượt xem
12-09-07 AKB48 First Rabbit Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 883 lượt xem
12-09-07 AKB48 Gingham Check Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 824 lượt xem
12-09-24 AKB48 River Live Hey! Hey! Hey! Music Champ HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.128 lượt xem
12-09-24 AKB48 Uza Live Hey! Hey! Hey! Music Champ HD | Tạo bởi lylycyrus | 956 lượt xem
12-10-05 AKB48 Uza Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 997 lượt xem
12-10-15 AKB48 Yoyaku Shita Christmas Live AKBINGO! HD | Tạo bởi lylycyrus | 864 lượt xem
12-10-23 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 916 lượt xem
12-10-28 AKB48 Uza Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.491 lượt xem
12-10-30 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 845 lượt xem
12-10-30 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 832 lượt xem
12-10-30 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 888 lượt xem
12-10-31 AKB48 Uza Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 922 lượt xem
12-11-02 AKB48 Uza Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.084 lượt xem
12-11-03 AKB48 Uza Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 964 lượt xem
12-11-09 AKB48 Jyuuryoku Sympathy Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 846 lượt xem
12-11-09 AKB48 Uza Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 980 lượt xem
12-11-13 AKB48 Beginner Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.129 lượt xem
12-11-13 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 841 lượt xem
12-11-13 AKB48 Everyday, Katyusha Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 833 lượt xem
12-11-13 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 788 lượt xem
12-11-13 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 815 lượt xem
12-11-14 AKB48 Aitakatta Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 805 lượt xem
12-11-14 AKB48 Gingham Check Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 790 lượt xem
12-11-14 AKB48 Heavy Rotation Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 803 lượt xem
12-11-22 AKB48 Eien Pressure Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 826 lượt xem
12-11-22 AKB48 Everyday, Katyusha Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 845 lượt xem
12-11-22 AKB48 Uza Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.115 lượt xem
12-11-23 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 902 lượt xem
12-11-25 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 751 lượt xem
12-11-28 AKB48 Eien Pressure Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 772 lượt xem
12-11-28 AKB48 Gingham Check Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 775 lượt xem
12-11-28 AKB48 Heavy Rotation Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 786 lượt xem
12-11-30 AKB48 Eien Pressure Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 975 lượt xem
12-12-05 AKB48 Eien Pressure Live FNS Music Festival HD | Tạo bởi lylycyrus | 869 lượt xem
12-12-05 AKB48 Give Me Five! Live FNS Music Festival HD | Tạo bởi lylycyrus | 900 lượt xem
12-12-08 AKB48 Eien Pressure Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 836 lượt xem
12-12-09 AKB48 Eien Pressure Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 764 lượt xem
12-12-09 AKB48 No Sleeves Kirigirisu-jin Live Snack Kissa Eden HD | Tạo bởi lylycyrus | 733 lượt xem
12-12-11 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 805 lượt xem
12-12-11 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 730 lượt xem
12-12-21 AKB48 Eien Pressure Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.019 lượt xem
12-12-21 AKB48 Flying Get Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.686 lượt xem
12-12-21 AKB48 Gingham Check Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 820 lượt xem
12-12-25 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 820 lượt xem
12-12-25 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 845 lượt xem
12-12-25 AKB48 Give Me Five! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 860 lượt xem
12-12-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 790 lượt xem
12-12-25 AKB48 Santa Claus Is Coming To Town Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 857 lượt xem
12-12-25 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 950 lượt xem
12-12-28 Kasai Tomomi Masaka Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 712 lượt xem
12-12-31 AKB48 Gingham Check Live 63rd. NHK Kouhaku Utagassen 2013 HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.008 lượt xem
12-12-31 AKB48 Uza Live 63rd. NHK Kouhaku Utagassen 2013 HD | Tạo bởi lylycyrus | 3.402 lượt xem
121310 AKB48 - One Night Carnival (Kayou Kyoku HD) | Tạo bởi ngockojiyuu | 1.521 lượt xem
Nội dung

Bình luận