149 Videos
12-01-01 AKB48 Flying Get Live Countdown TV Premier Live 2011-2012 HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.193 lượt xem
12-01-06 AKB48 Aitakatta Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 754 lượt xem
12-01-06 AKB48 Everday, Katyusha Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 818 lượt xem
12-01-06 AKB48 Flying Get Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 757 lượt xem
12-01-06 AKB48 Kaze Wa Fuiteiru Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 869 lượt xem
12-02-03 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Music Station HD | Tạo bởi zaizai152 | 680 lượt xem
12-02-15 AKB48 Give Me Five! Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi zaizai152 | 780 lượt xem
12-02-17 AKB48 Give Me Five! Live Music Station HD | Tạo bởi zaizai152 | 882 lượt xem
12-02-18 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Music Fair HD | Tạo bởi zaizai152 | 645 lượt xem
12-02-19 AKB48 Give Me Five! Live Music Japan HD | Tạo bởi zaizai152 | 802 lượt xem
12-03-02 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Happy Music HD | Tạo bởi zaizai152 | 648 lượt xem
12-04-23 AKB48 Heavy Rotation (Band Ver.) Live Music Japan HD | Tạo bởi zaizai152 | 780 lượt xem
12-04-23 AKB48 Iiwake Maybe Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 801 lượt xem
12-05-05 Watanabe Mayu Yuuhi No Ijiwaru Live Girls Factory HD | Tạo bởi lylycyrus | 780 lượt xem
12-05-23 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 717 lượt xem
12-05-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 696 lượt xem
12-05-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 739 lượt xem
12-05-27 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 669 lượt xem
12-05-29 Ono Erena Erepyon Live B HD | Tạo bởi lylycyrus | 641 lượt xem
12-06-03 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 661 lượt xem
12-06-05 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 688 lượt xem
12-06-17 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 645 lượt xem
12-06-18 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 607 lượt xem
12-06-19 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 634 lượt xem
12-06-22 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 644 lượt xem
12-06-24 Ono Erena Erepyon Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 603 lượt xem
12-07-09 AKB48 Everyday, Katyusha Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 715 lượt xem
12-07-09 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 661 lượt xem
12-07-09 AKB48 Ponytail To Shushu Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 714 lượt xem
12-07-10 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 699 lượt xem
12-07-14 AKB48 Gingham Check Live Ongaku No Hi HD | Tạo bởi lylycyrus | 700 lượt xem
12-07-14 AKB48 Heavy Rotation Live Ongaku No Hi HD | Tạo bởi lylycyrus | 696 lượt xem
12-07-15 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 591 lượt xem
12-07-22 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 619 lượt xem
12-07-24 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 708 lượt xem
12-07-27 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 648 lượt xem
12-07-31 AKB48 Oogoe Diamond Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 795 lượt xem
12-07-31 Watanabe Mayu Otono Jellybeans Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 581 lượt xem
12-08-06 AKB48 Baby! Baby! Baby! Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 753 lượt xem
12-08-07 AKB48 Ponytail To Shushu Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 669 lượt xem
12-08-08 AKB48 Gingham Check Live FNS Uta No Natsu Matsuri HD | Tạo bởi lylycyrus | 726 lượt xem
12-08-08 AKB48 Heavy Rotation Live FNS Uta No Natsu Matsuri HD | Tạo bởi lylycyrus | 779 lượt xem
12-08-15 AKB48 Give Me Five! Live AKBINGO! HD | Tạo bởi lylycyrus | 667 lượt xem
12-08-17 AKB48 Flying Get Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 775 lượt xem
12-08-17 AKB48 Maeda Atsuko Speech Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 826 lượt xem
12-08-17 AKB48 Ponytail To Shushu Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 745 lượt xem
12-08-17 AKB48 Yume No Kawa Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.800 lượt xem
12-08-19 AKB48 First Rabbit Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 878 lượt xem
12-08-21 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 688 lượt xem
12-08-21 AKB48 Iiwake Maybe Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 821 lượt xem
12-08-21 AKB48 River Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 923 lượt xem
12-08-21 AKB48 Tabidachi No Hi Ni Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 773 lượt xem
12-08-22 AKB48 Gingham Check Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 661 lượt xem
12-08-25 AKB48 Gingham Check Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 630 lượt xem
12-08-26 AKB48 Gingham Check Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 975 lượt xem
12-08-26 AKB48 No Name Kibou Ni Tsuite Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 686 lượt xem
12-08-26 AKB48 No Name Kibou Ni Tsuite Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 634 lượt xem
12-08-27 AKB48 Gingham Check Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 681 lượt xem
12-08-27 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 634 lượt xem
12-08-27 AKB48 Skirt, Hirari Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 738 lượt xem
12-08-28 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 641 lượt xem
12-08-29 AKB48 Gingham Check Live Ichiban Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 611 lượt xem
12-08-29 AKB48 Heavy Rotation Live Ichiban Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 621 lượt xem
12-08-31 AKB48 Gingham Check Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 687 lượt xem
12-09-01 AKB48 Gingham Check Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 625 lượt xem
12-09-03 AKB48 Gingham-Check Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 671 lượt xem
120904 AKB48 - One Night Carnival (Kayou Kyoku HD) | Tạo bởi ngockojiyuu | 1.406 lượt xem
12-09-04 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 608 lượt xem
12-09-04 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 640 lượt xem
12-09-07 AKB48 First Rabbit Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 672 lượt xem
12-09-07 AKB48 Gingham Check Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 628 lượt xem
12-09-24 AKB48 River Live Hey! Hey! Hey! Music Champ HD | Tạo bởi lylycyrus | 858 lượt xem
12-09-24 AKB48 Uza Live Hey! Hey! Hey! Music Champ HD | Tạo bởi lylycyrus | 751 lượt xem
12-10-05 AKB48 Uza Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 791 lượt xem
12-10-15 AKB48 Yoyaku Shita Christmas Live AKBINGO! HD | Tạo bởi lylycyrus | 686 lượt xem
12-10-23 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 723 lượt xem
12-10-28 AKB48 Uza Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.142 lượt xem
12-10-30 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 644 lượt xem
12-10-30 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 608 lượt xem
12-10-30 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 690 lượt xem
12-10-31 AKB48 Uza Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 704 lượt xem
12-11-02 AKB48 Uza Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 771 lượt xem
12-11-03 AKB48 Uza Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 743 lượt xem
12-11-09 AKB48 Jyuuryoku Sympathy Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 636 lượt xem
12-11-09 AKB48 Uza Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 760 lượt xem
12-11-13 AKB48 Beginner Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 887 lượt xem
12-11-13 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 619 lượt xem
12-11-13 AKB48 Everyday, Katyusha Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 632 lượt xem
12-11-13 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 610 lượt xem
12-11-13 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 624 lượt xem
12-11-14 AKB48 Aitakatta Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 597 lượt xem
12-11-14 AKB48 Gingham Check Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 602 lượt xem
12-11-14 AKB48 Heavy Rotation Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 598 lượt xem
12-11-22 AKB48 Eien Pressure Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 614 lượt xem
12-11-22 AKB48 Everyday, Katyusha Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 630 lượt xem
12-11-22 AKB48 Uza Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 834 lượt xem
12-11-23 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 671 lượt xem
12-11-25 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 570 lượt xem
12-11-28 AKB48 Eien Pressure Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 562 lượt xem
12-11-28 AKB48 Gingham Check Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 578 lượt xem
12-11-28 AKB48 Heavy Rotation Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 622 lượt xem
12-11-30 AKB48 Eien Pressure Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 754 lượt xem
12-12-05 AKB48 Eien Pressure Live FNS Music Festival HD | Tạo bởi lylycyrus | 669 lượt xem
12-12-05 AKB48 Give Me Five! Live FNS Music Festival HD | Tạo bởi lylycyrus | 683 lượt xem
12-12-08 AKB48 Eien Pressure Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 625 lượt xem
12-12-09 AKB48 Eien Pressure Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 587 lượt xem
12-12-09 AKB48 No Sleeves Kirigirisu-jin Live Snack Kissa Eden HD | Tạo bởi lylycyrus | 574 lượt xem
12-12-11 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 604 lượt xem
12-12-11 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 532 lượt xem
12-12-21 AKB48 Eien Pressure Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 825 lượt xem
12-12-21 AKB48 Flying Get Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.308 lượt xem
12-12-21 AKB48 Gingham Check Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 646 lượt xem
12-12-25 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 620 lượt xem
12-12-25 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 618 lượt xem
12-12-25 AKB48 Give Me Five! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 648 lượt xem
12-12-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 612 lượt xem
12-12-25 AKB48 Santa Claus Is Coming To Town Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 643 lượt xem
12-12-25 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 731 lượt xem
12-12-28 Kasai Tomomi Masaka Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 548 lượt xem
12-12-31 AKB48 Uza Live 63rd. NHK Kouhaku Utagassen 2013 HD | Tạo bởi lylycyrus | 2.783 lượt xem
121310 AKB48 - One Night Carnival (Kayou Kyoku HD) | Tạo bởi ngockojiyuu | 1.242 lượt xem
Nội dung

Bình luận