149 Videos
12-01-01 AKB48 Flying Get Live Countdown TV Premier Live 2011-2012 HD | Tạo bởi zaizai152 | 1.229 lượt xem
12-01-06 AKB48 Aitakatta Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 778 lượt xem
12-01-06 AKB48 Everday, Katyusha Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 857 lượt xem
12-01-06 AKB48 Flying Get Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 782 lượt xem
12-01-06 AKB48 Kaze Wa Fuiteiru Live Kinsuma New Years Special HD | Tạo bởi zaizai152 | 901 lượt xem
12-02-03 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Music Station HD | Tạo bởi zaizai152 | 705 lượt xem
12-02-15 AKB48 Give Me Five! Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi zaizai152 | 813 lượt xem
12-02-17 AKB48 Give Me Five! Live Music Station HD | Tạo bởi zaizai152 | 935 lượt xem
12-02-18 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Music Fair HD | Tạo bởi zaizai152 | 677 lượt xem
12-02-19 AKB48 Give Me Five! Live Music Japan HD | Tạo bởi zaizai152 | 823 lượt xem
12-03-02 Watanabe Mayu Synchro Tokimeki Live Happy Music HD | Tạo bởi zaizai152 | 672 lượt xem
12-04-23 AKB48 Heavy Rotation (Band Ver.) Live Music Japan HD | Tạo bởi zaizai152 | 814 lượt xem
12-04-23 AKB48 Iiwake Maybe Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 833 lượt xem
12-05-05 Watanabe Mayu Yuuhi No Ijiwaru Live Girls Factory HD | Tạo bởi lylycyrus | 813 lượt xem
12-05-23 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 750 lượt xem
12-05-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 722 lượt xem
12-05-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 765 lượt xem
12-05-27 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 692 lượt xem
12-05-29 Ono Erena Erepyon Live B HD | Tạo bởi lylycyrus | 679 lượt xem
12-06-03 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 685 lượt xem
12-06-05 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 714 lượt xem
12-06-17 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 671 lượt xem
12-06-18 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 627 lượt xem
12-06-19 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 656 lượt xem
12-06-22 Maeda Atsuko Kimi Wa Boku Da Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 664 lượt xem
12-06-24 Ono Erena Erepyon Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 626 lượt xem
12-07-09 AKB48 Everyday, Katyusha Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 740 lượt xem
12-07-09 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 693 lượt xem
12-07-09 AKB48 Ponytail To Shushu Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 750 lượt xem
12-07-10 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 721 lượt xem
12-07-14 AKB48 Gingham Check Live Ongaku No Hi HD | Tạo bởi lylycyrus | 735 lượt xem
12-07-14 AKB48 Heavy Rotation Live Ongaku No Hi HD | Tạo bởi lylycyrus | 721 lượt xem
12-07-15 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 616 lượt xem
12-07-22 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 643 lượt xem
12-07-24 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 773 lượt xem
12-07-27 Watanabe Mayu Otona Jelly Beans Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 684 lượt xem
12-07-31 AKB48 Oogoe Diamond Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 827 lượt xem
12-07-31 Watanabe Mayu Otono Jellybeans Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 608 lượt xem
12-08-06 AKB48 Baby! Baby! Baby! Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 777 lượt xem
12-08-07 AKB48 Ponytail To Shushu Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 694 lượt xem
12-08-08 AKB48 Gingham Check Live FNS Uta No Natsu Matsuri HD | Tạo bởi lylycyrus | 749 lượt xem
12-08-08 AKB48 Heavy Rotation Live FNS Uta No Natsu Matsuri HD | Tạo bởi lylycyrus | 813 lượt xem
12-08-15 AKB48 Give Me Five! Live AKBINGO! HD | Tạo bởi lylycyrus | 689 lượt xem
12-08-17 AKB48 Flying Get Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 807 lượt xem
12-08-17 AKB48 Maeda Atsuko Speech Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 845 lượt xem
12-08-17 AKB48 Ponytail To Shushu Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 764 lượt xem
12-08-17 AKB48 Yume No Kawa Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.840 lượt xem
12-08-19 AKB48 First Rabbit Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 985 lượt xem
12-08-21 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 720 lượt xem
12-08-21 AKB48 Iiwake Maybe Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 850 lượt xem
12-08-21 AKB48 River Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 969 lượt xem
12-08-21 AKB48 Tabidachi No Hi Ni Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 795 lượt xem
12-08-22 AKB48 Gingham Check Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 687 lượt xem
12-08-25 AKB48 Gingham Check Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 651 lượt xem
12-08-26 AKB48 Gingham Check Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.002 lượt xem
12-08-26 AKB48 No Name Kibou Ni Tsuite Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 723 lượt xem
12-08-26 AKB48 No Name Kibou Ni Tsuite Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 657 lượt xem
12-08-27 AKB48 Gingham Check Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 710 lượt xem
12-08-27 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 669 lượt xem
12-08-27 AKB48 Skirt, Hirari Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 768 lượt xem
12-08-28 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 673 lượt xem
12-08-29 AKB48 Gingham Check Live Ichiban Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 633 lượt xem
12-08-29 AKB48 Heavy Rotation Live Ichiban Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 647 lượt xem
12-08-31 AKB48 Gingham Check Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 713 lượt xem
12-09-01 AKB48 Gingham Check Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 652 lượt xem
12-09-03 AKB48 Gingham-Check Live Hey! Hey! Hey! HD | Tạo bởi lylycyrus | 695 lượt xem
120904 AKB48 - One Night Carnival (Kayou Kyoku HD) | Tạo bởi ngockojiyuu | 1.478 lượt xem
12-09-04 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 639 lượt xem
12-09-04 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 660 lượt xem
12-09-07 AKB48 First Rabbit Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 693 lượt xem
12-09-07 AKB48 Gingham Check Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 658 lượt xem
12-09-24 AKB48 River Live Hey! Hey! Hey! Music Champ HD | Tạo bởi lylycyrus | 886 lượt xem
12-09-24 AKB48 Uza Live Hey! Hey! Hey! Music Champ HD | Tạo bởi lylycyrus | 783 lượt xem
12-10-05 AKB48 Uza Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 830 lượt xem
12-10-15 AKB48 Yoyaku Shita Christmas Live AKBINGO! HD | Tạo bởi lylycyrus | 718 lượt xem
12-10-23 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 750 lượt xem
12-10-28 AKB48 Uza Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.197 lượt xem
12-10-30 AKB48 Flying Get Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 671 lượt xem
12-10-30 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 644 lượt xem
12-10-30 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 715 lượt xem
12-10-31 AKB48 Uza Live Ichiban Song Show HD | Tạo bởi lylycyrus | 738 lượt xem
12-11-02 AKB48 Uza Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 822 lượt xem
12-11-03 AKB48 Uza Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 776 lượt xem
12-11-09 AKB48 Jyuuryoku Sympathy Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 666 lượt xem
12-11-09 AKB48 Uza Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 789 lượt xem
12-11-13 AKB48 Beginner Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 913 lượt xem
12-11-13 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 650 lượt xem
12-11-13 AKB48 Everyday, Katyusha Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 663 lượt xem
12-11-13 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 630 lượt xem
12-11-13 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 656 lượt xem
12-11-14 AKB48 Aitakatta Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 621 lượt xem
12-11-14 AKB48 Gingham Check Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 631 lượt xem
12-11-14 AKB48 Heavy Rotation Live Japan Yusen Taisho HD | Tạo bởi lylycyrus | 620 lượt xem
12-11-22 AKB48 Eien Pressure Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 640 lượt xem
12-11-22 AKB48 Everyday, Katyusha Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 654 lượt xem
12-11-22 AKB48 Uza Live Best Hits! Kayousai 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 873 lượt xem
12-11-23 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 697 lượt xem
12-11-25 Watanabe Mayu Hikaru Monotachi Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 594 lượt xem
12-11-28 AKB48 Eien Pressure Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 599 lượt xem
12-11-28 AKB48 Gingham Check Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 602 lượt xem
12-11-28 AKB48 Heavy Rotation Live NTV Best Artist 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 641 lượt xem
12-11-30 AKB48 Eien Pressure Live Music Station HD | Tạo bởi lylycyrus | 772 lượt xem
12-12-05 AKB48 Eien Pressure Live FNS Music Festival HD | Tạo bởi lylycyrus | 693 lượt xem
12-12-05 AKB48 Give Me Five! Live FNS Music Festival HD | Tạo bởi lylycyrus | 710 lượt xem
12-12-08 AKB48 Eien Pressure Live Countdown TV HD | Tạo bởi lylycyrus | 653 lượt xem
12-12-09 AKB48 Eien Pressure Live Music Japan HD | Tạo bởi lylycyrus | 607 lượt xem
12-12-09 AKB48 No Sleeves Kirigirisu-jin Live Snack Kissa Eden HD | Tạo bởi lylycyrus | 602 lượt xem
12-12-11 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 630 lượt xem
12-12-11 AKB48 Heavy Rotation Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 554 lượt xem
12-12-21 AKB48 Eien Pressure Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 846 lượt xem
12-12-21 AKB48 Flying Get Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 1.350 lượt xem
12-12-21 AKB48 Gingham Check Live Music Station Super Live 2012 HD | Tạo bởi lylycyrus | 669 lượt xem
12-12-25 AKB48 Eien Pressure Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 642 lượt xem
12-12-25 AKB48 Gingham Check Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 645 lượt xem
12-12-25 AKB48 Give Me Five! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 681 lượt xem
12-12-25 AKB48 Manatsu No Sounds Good! Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 633 lượt xem
12-12-25 AKB48 Santa Claus Is Coming To Town Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 681 lượt xem
12-12-25 AKB48 Uza Live Kayou Kyoku! HD | Tạo bởi lylycyrus | 763 lượt xem
12-12-28 Kasai Tomomi Masaka Live Happy Music HD | Tạo bởi lylycyrus | 567 lượt xem
12-12-31 AKB48 Uza Live 63rd. NHK Kouhaku Utagassen 2013 HD | Tạo bởi lylycyrus | 2.874 lượt xem
121310 AKB48 - One Night Carnival (Kayou Kyoku HD) | Tạo bởi ngockojiyuu | 1.282 lượt xem
Nội dung

Bình luận