6 Videos
130918 AKB48 Janken Taikai (Fuji TV) | Tạo bởi zaizai152 | 2.819 lượt xem
140917 Janken Taikai 2014 | Tạo bởi zaizai152 | 7.323 lượt xem
AKB48 Group Janken Taikai 2015 (2015.09.16) [720p] | Tạo bởi voz48tumblr | 7.467 lượt xem
Nội dung

Bình luận