5 Videos
[Vietsub] 090811 AKB48 Bunshin no Jutsu Tour 2009 - Team K in Osaka | Tạo bởi zaizai152 | 1.831 lượt xem
[Vietsub] 090812 AKB48 Bunshin no Jutsu Tour 2009 - Team B in Nagoya | Tạo bởi zaizai152 | 1.063 lượt xem
090811 AKB48 Bunshin no Jutsu Tour 2009 - Team K in Osaka | Tạo bởi zaizai152 | 1.073 lượt xem
090812 AKB48 Bunshin no Jutsu Tour 2009 - Team B in Nagoya | Tạo bởi zaizai152 | 955 lượt xem
090815 AKB48 Bunshin no Jutsu Tour 2009 - Team A in Fukuoka | Tạo bởi zaizai152 | 1.264 lượt xem
Nội dung

Bình luận