6 Videos
AKB48 AX LEGEND 2008-2011 | Tạo bởi zaizai152 | 1.060 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 1ST DAY | Tạo bởi zaizai152 | 1.864 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 2ND DAY | Tạo bởi zaizai152 | 2.434 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 3RD DAY | Tạo bởi zaizai152 | 1.533 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 4TH DAY | Tạo bởi zaizai152 | 1.486 lượt xem
AKB48 Request Hour Set List Best 100 2011 MAKING OF | Tạo bởi zaizai152 | 1.381 lượt xem
Nội dung

Bình luận