13 Videos
[Vietsub] AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc7 Making of | Tạo bởi zaizai152 | 8.389 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc1 BDrip | Tạo bởi zaizai152 | 9.184 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc2 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 7.035 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc3 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 5.337 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc4 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 5.124 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc5 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 4.541 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc6 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 5.765 lượt xem
SP4.2005年夏、私は | Tạo bởi zaizai152 | 2.098 lượt xem
SP7.舞台裏定点カメラ(1st DAY)][AVC-1080P] | Tạo bởi zaizai152 | 2.445 lượt xem
SP7.舞台裏定点カメラ(2nd DAY)][AVC-1080P] | Tạo bởi zaizai152 | 2.068 lượt xem
SP7.舞台裏定点カメラ(3rd DAY)][AVC-1080P] | Tạo bởi zaizai152 | 2.168 lượt xem
Nội dung

Bình luận