13 Videos
[Vietsub] AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc7 Making of | Tạo bởi zaizai152 | 6.002 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc1 BDrip | Tạo bởi zaizai152 | 7.333 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc2 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 5.520 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc3 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 4.359 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc4 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 4.015 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc5 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 3.587 lượt xem
AKB48 in TOKYO DOME~1830m no yume~ Disc6 BDrip (1280x720) | Tạo bởi zaizai152 | 4.583 lượt xem
SP4.2005年夏、私は | Tạo bởi zaizai152 | 1.448 lượt xem
SP7.舞台裏定点カメラ(1st DAY)][AVC-1080P] | Tạo bởi zaizai152 | 1.721 lượt xem
SP7.舞台裏定点カメラ(2nd DAY)][AVC-1080P] | Tạo bởi zaizai152 | 1.382 lượt xem
SP7.舞台裏定点カメラ(3rd DAY)][AVC-1080P] | Tạo bởi zaizai152 | 1.474 lượt xem
Nội dung

Bình luận