41 Videos
Day 1 - SKE48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.488 lượt xem
Day 1 - SKE48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.845 lượt xem
Day 1 - SKE48 Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.272 lượt xem
Day 2 - NMB48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.195 lượt xem
Day 2 - NMB48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.661 lượt xem
Day 3 Evening - AKB48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 4.366 lượt xem
Day 3 Evening - AKB48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.597 lượt xem
Day 3 Evening - AKB48 Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.747 lượt xem
Day 3 Noon - HKT48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.276 lượt xem
Day 3 Noon - HKT48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.946 lượt xem
Day 3 Noon - HKT48 Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.683 lượt xem
Day 4 Evening - AKB48 Group Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.997 lượt xem
Day 4 Evening - AKB48 Group Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.431 lượt xem
Day 4 Evening - AKB48 Group Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.877 lượt xem
Day 4 Noon - AKB48 Group Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.262 lượt xem
Day 4 Noon - AKB48 Group Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.488 lượt xem
Day 4 Noon - AKB48 Group Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.644 lượt xem
Enjoy your life - Team K - Akb48 Group Rinji Soukai | Tạo bởi zaizai152 | 1.000 lượt xem
Making of - AKB特典映像」私の衣装 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.836 lượt xem
Making of - 日本武道館舞台裏定点カメラ(48G ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.651 lượt xem
Making of - 日本武道館舞台裏定点カメラ(AKB48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.640 lượt xem
Making of - 隱藏映像 - NMB48的別れの挨拶 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.870 lượt xem
Making of - 隱藏映像 - SKE48高柳明音の送辞 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.553 lượt xem
Making of - 隱藏映像 - ハイテンションNMB48 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 2.046 lượt xem
Making of -「AKB特典映像」私のあんにん 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.795 lượt xem
Making of -「HKT特典映像」可愛い 後藤泉 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.652 lượt xem
Making of -「HKT特典映像」可愛い 田中菜津美 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.536 lượt xem
Making of -「NMB特典映像」反省会 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.547 lượt xem
Making of -「NMB特典映像」誘惑のガーター 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.719 lượt xem
Making of -「SKE特典映像」暴走矢方 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.570 lượt xem
Making of -日本武道館舞台裏定点カメラ(HKT48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.685 lượt xem
Making of -日本武道館舞台裏定点カメラ(SKE48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.573 lượt xem
Making of -日本武道馆舞台裏定点カメラ(NMB48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.619 lượt xem
Naki nagara hohoen de - Oshima Yuko -Akb48 Group Rinji Soukai | Tạo bởi zaizai152 | 1.066 lượt xem
Yuuhi ga miteiru ka - Akb48 Group Rinji Soukai | Tạo bởi zaizai152 | 1.102 lượt xem
Nội dung

Bình luận