41 Videos
Day 1 - SKE48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.193 lượt xem
Day 1 - SKE48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.540 lượt xem
Day 1 - SKE48 Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.012 lượt xem
Day 2 - NMB48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.878 lượt xem
Day 2 - NMB48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.415 lượt xem
Day 3 Evening - AKB48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.769 lượt xem
Day 3 Evening - AKB48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.214 lượt xem
Day 3 Evening - AKB48 Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.480 lượt xem
Day 3 Noon - HKT48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.895 lượt xem
Day 3 Noon - HKT48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.565 lượt xem
Day 3 Noon - HKT48 Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.376 lượt xem
Day 4 Evening - AKB48 Group Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.561 lượt xem
Day 4 Evening - AKB48 Group Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.043 lượt xem
Day 4 Evening - AKB48 Group Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.595 lượt xem
Day 4 Noon - AKB48 Group Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.944 lượt xem
Day 4 Noon - AKB48 Group Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.220 lượt xem
Day 4 Noon - AKB48 Group Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.411 lượt xem
Enjoy your life - Team K - Akb48 Group Rinji Soukai | Tạo bởi zaizai152 | 784 lượt xem
Making of - AKB特典映像」私の衣装 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.197 lượt xem
Making of - 日本武道館舞台裏定点カメラ(48G ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.107 lượt xem
Making of - 日本武道館舞台裏定点カメラ(AKB48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.179 lượt xem
Making of - 隱藏映像 - NMB48的別れの挨拶 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.124 lượt xem
Making of - 隱藏映像 - SKE48高柳明音の送辞 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.064 lượt xem
Making of - 隱藏映像 - ハイテンションNMB48 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.387 lượt xem
Making of -「AKB特典映像」私のあんにん 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.254 lượt xem
Making of -「HKT特典映像」可愛い 後藤泉 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.155 lượt xem
Making of -「HKT特典映像」可愛い 田中菜津美 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.043 lượt xem
Making of -「NMB特典映像」反省会 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.070 lượt xem
Making of -「NMB特典映像」誘惑のガーター 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.169 lượt xem
Making of -「SKE特典映像」暴走矢方 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.051 lượt xem
Making of -日本武道館舞台裏定点カメラ(HKT48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.169 lượt xem
Making of -日本武道館舞台裏定点カメラ(SKE48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.100 lượt xem
Making of -日本武道馆舞台裏定点カメラ(NMB48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.117 lượt xem
Naki nagara hohoen de - Oshima Yuko -Akb48 Group Rinji Soukai | Tạo bởi zaizai152 | 764 lượt xem
Yuuhi ga miteiru ka - Akb48 Group Rinji Soukai | Tạo bởi zaizai152 | 842 lượt xem
Nội dung

Bình luận