41 Videos
Day 1 - SKE48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.267 lượt xem
Day 1 - SKE48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.600 lượt xem
Day 1 - SKE48 Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.063 lượt xem
Day 2 - NMB48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.952 lượt xem
Day 2 - NMB48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.469 lượt xem
Day 3 Evening - AKB48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.907 lượt xem
Day 3 Evening - AKB48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.311 lượt xem
Day 3 Evening - AKB48 Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.527 lượt xem
Day 3 Noon - HKT48 Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.978 lượt xem
Day 3 Noon - HKT48 Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.660 lượt xem
Day 3 Noon - HKT48 Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.443 lượt xem
Day 4 Evening - AKB48 Group Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.660 lượt xem
Day 4 Evening - AKB48 Group Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.117 lượt xem
Day 4 Evening - AKB48 Group Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.660 lượt xem
Day 4 Noon - AKB48 Group Concert Disc 1 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 3.040 lượt xem
Day 4 Noon - AKB48 Group Concert Disc 2 (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 2.293 lượt xem
Day 4 Noon - AKB48 Group Making of (1080p) | Tạo bởi zaizai152 | 1.468 lượt xem
Enjoy your life - Team K - Akb48 Group Rinji Soukai | Tạo bởi zaizai152 | 823 lượt xem
Making of - AKB特典映像」私の衣装 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.337 lượt xem
Making of - 日本武道館舞台裏定点カメラ(48G ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.204 lượt xem
Making of - 日本武道館舞台裏定点カメラ(AKB48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.269 lượt xem
Making of - 隱藏映像 - NMB48的別れの挨拶 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.482 lượt xem
Making of - 隱藏映像 - SKE48高柳明音の送辞 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.159 lượt xem
Making of - 隱藏映像 - ハイテンションNMB48 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.565 lượt xem
Making of -「AKB特典映像」私のあんにん 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.392 lượt xem
Making of -「HKT特典映像」可愛い 後藤泉 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.259 lượt xem
Making of -「HKT特典映像」可愛い 田中菜津美 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.153 lượt xem
Making of -「NMB特典映像」反省会 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.163 lượt xem
Making of -「NMB特典映像」誘惑のガーター 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.292 lượt xem
Making of -「SKE特典映像」暴走矢方 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.156 lượt xem
Making of -日本武道館舞台裏定点カメラ(HKT48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.283 lượt xem
Making of -日本武道館舞台裏定点カメラ(SKE48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.187 lượt xem
Making of -日本武道馆舞台裏定点カメラ(NMB48 ver.) 1080p | Tạo bởi zaizai152 | 1.229 lượt xem
Naki nagara hohoen de - Oshima Yuko -Akb48 Group Rinji Soukai | Tạo bởi zaizai152 | 838 lượt xem
Yuuhi ga miteiru ka - Akb48 Group Rinji Soukai | Tạo bởi zaizai152 | 893 lượt xem
Nội dung

Bình luận