14 Videos
[Vietsub] 111027 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep 81 | Tạo bởi kitetsu_cp | 3.686 lượt xem
[Vietsub] 120410 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep103 | Tạo bởi hxnguyen | 2.912 lượt xem
[Vietsub] 120619 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep 111 | Tạo bởi zy.cutie | 2.538 lượt xem
[Vietsub] 120904 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep 118 | Tạo bởi zy.cutie | 2.801 lượt xem
[Vietsub] 120911 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep 119 | Tạo bởi zy.cutie | 2.308 lượt xem
[Vietsub] 121203 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep 124 | Tạo bởi zy.cutie | 2.391 lượt xem
[Vietsub] 130121 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep129 | Tạo bởi hxnguyen | 2.192 lượt xem
[Vietsub] 130617 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep 150 | Tạo bởi zy.cutie | 2.467 lượt xem
[Vietsub] 130701 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep 152 | Tạo bởi zy.cutie | 2.283 lượt xem
[Vietsub] 130923 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep 163 | Tạo bởi hxnguyen | 2.427 lượt xem
[Vietsub] 131118 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep 171 | Tạo bởi hxnguyen | 2.439 lượt xem
[Vietsub] 140602 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep198 | Tạo bởi 2t1s | 2.853 lượt xem
[Vietsub] 140714 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep204 | Tạo bởi 2t1s | 2.785 lượt xem
Vietsub 150126 Ariyoshi AKB Kyowakoku ep231 | Tạo bởi mayuyukirin | 3.128 lượt xem
Nội dung

Phát trên đài TBS, từ ngày 29/3/2010, mỗi đêm thứ hai lúc 1:25 sáng (giờ Nhật Bản)
Dẫn chương trình: Hiroiki Ariyoshi, Kojima Haruna.
Thông thường sẽ có một thành viên chính thức vài tuần một lần,Ishiguro Atsuki, Shimazaki Haruka, Shimada Haruka, Takeuchi Miyu và Mori Anna. 
Chương trình sẽ xây dựng Ariyoshi là chủ tịch, và các thành viên AKB tham gia vào các dự án khác nhau và biểu diễn để làm vui lòng chủ tịch. Các thành viên nổi tiếng sẽ trình bày trong phòng thu, trong khi 5 thành viên kenkyuusei sẽ xuất hiện trên VTR.

Bình luận