4 Videos
[Raw] (NMB48) Young Champion Retsu 2014 No.11 | Tạo bởi zaizai152 | 1.591 lượt xem
[Raw] [TV] 141017 Music Station | Tạo bởi zaizai152 | 1.254 lượt xem
[Raw] UTAGE! 140623 ep09 1.1GB | Tạo bởi zaizai152 | 954 lượt xem
[Raw] UTAGE! 140623 ep09 761MB | Tạo bởi zaizai152 | 908 lượt xem
Nội dung
Tổng hợp các show có thành viên AKB tham gia 

Bình luận