4 Videos
[Raw] (NMB48) Young Champion Retsu 2014 No.11 | Tạo bởi zaizai152 | 1.245 lượt xem
[Raw] [TV] 141017 Music Station | Tạo bởi zaizai152 | 958 lượt xem
[Raw] UTAGE! 140623 ep09 1.1GB | Tạo bởi zaizai152 | 687 lượt xem
[Raw] UTAGE! 140623 ep09 761MB | Tạo bởi zaizai152 | 631 lượt xem
Nội dung
Tổng hợp các show có thành viên AKB tham gia 

Bình luận