9 Videos
[Raw] 141020 Music Japan | Tạo bởi zaizai152 | 1.726 lượt xem
[Vietsub] 110522 Music Japan AKB48 | Tạo bởi galovekojiyuu | 2.690 lượt xem
[Vietsub] 111106 MUSIC JAPAN (O-X Game) | Tạo bởi zaizai152 | 4.109 lượt xem
[Vietsub] 120212 Music Japan (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.732 lượt xem
[Vietsub] 120219 Music Japan (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.869 lượt xem
[Vietsub] 120506 Music Japan - (Sashiraha Rino , Nogizaka46) | Tạo bởi zy.cutie | 2.207 lượt xem
[Vietsub] 120520-120527 Music Japan (AKB48, SKE48, NMB48) | Tạo bởi zy.cutie | 3.577 lượt xem
[Vietsub] 120819 MUSIC JAPAN (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.864 lượt xem
[Vietsub] 120826 Music Japan (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.887 lượt xem
Nội dung
Các show trên Music Japan có AKB tham gia

Bình luận