9 Videos
[Raw] 141020 Music Japan | Tạo bởi zaizai152 | 1.412 lượt xem
[Vietsub] 110522 Music Japan AKB48 | Tạo bởi galovekojiyuu | 2.128 lượt xem
[Vietsub] 111106 MUSIC JAPAN (O-X Game) | Tạo bởi zaizai152 | 3.635 lượt xem
[Vietsub] 120212 Music Japan (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.237 lượt xem
[Vietsub] 120219 Music Japan (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.291 lượt xem
[Vietsub] 120506 Music Japan - (Sashiraha Rino , Nogizaka46) | Tạo bởi zy.cutie | 1.822 lượt xem
[Vietsub] 120520-120527 Music Japan (AKB48, SKE48, NMB48) | Tạo bởi zy.cutie | 3.108 lượt xem
[Vietsub] 120819 MUSIC JAPAN (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 2.991 lượt xem
[Vietsub] 120826 Music Japan (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.328 lượt xem
Nội dung
Các show trên Music Japan có AKB tham gia

Bình luận