9 Videos
[Raw] 141020 Music Japan | Tạo bởi zaizai152 | 1.605 lượt xem
[Vietsub] 110522 Music Japan AKB48 | Tạo bởi galovekojiyuu | 2.479 lượt xem
[Vietsub] 111106 MUSIC JAPAN (O-X Game) | Tạo bởi zaizai152 | 3.955 lượt xem
[Vietsub] 120212 Music Japan (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.553 lượt xem
[Vietsub] 120219 Music Japan (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.656 lượt xem
[Vietsub] 120506 Music Japan - (Sashiraha Rino , Nogizaka46) | Tạo bởi zy.cutie | 2.078 lượt xem
[Vietsub] 120520-120527 Music Japan (AKB48, SKE48, NMB48) | Tạo bởi zy.cutie | 3.432 lượt xem
[Vietsub] 120819 MUSIC JAPAN (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.637 lượt xem
[Vietsub] 120826 Music Japan (AKB48 ,SKE48 ,NMB48 ,Nogi46) | Tạo bởi zy.cutie | 3.667 lượt xem
Nội dung
Các show trên Music Japan có AKB tham gia

Bình luận