7 Videos
[141015][Vietsub] AKB Shirabe ep01 | Tạo bởi hxnguyen | 6.235 lượt xem
[141119][Vietsub] AKB Shirabe ep 06 | Tạo bởi hxnguyen | 3.999 lượt xem
[Vietsub] 141126 AKB Shirabe ep07 720p | Tạo bởi sakuramon | 3.512 lượt xem
[Vietsub] 141203 AKB Shirabe ep08 720p | Tạo bởi sakuramon | 3.774 lượt xem
[Vietsub] 141210 AKB Shirabe ep09 720p | Tạo bởi sakuramon | 3.372 lượt xem
[Vietsub] 141217 AKB Shirabe ep10 720p | Tạo bởi sakuramon | 4.405 lượt xem
[Vietsub] 150325 AKB Shirabe Ep 21 | Tạo bởi relnguyen | 2.886 lượt xem
Nội dung
AKB48 Shirabe (October 15th on Fuji TV)

Bình luận