7 Videos
[141015][Vietsub] AKB Shirabe ep01 | Tạo bởi hxnguyen | 6.676 lượt xem
[141119][Vietsub] AKB Shirabe ep 06 | Tạo bởi hxnguyen | 4.313 lượt xem
[Vietsub] 141126 AKB Shirabe ep07 720p | Tạo bởi sakuramon | 3.793 lượt xem
[Vietsub] 141203 AKB Shirabe ep08 720p | Tạo bởi sakuramon | 4.040 lượt xem
[Vietsub] 141210 AKB Shirabe ep09 720p | Tạo bởi sakuramon | 3.638 lượt xem
[Vietsub] 141217 AKB Shirabe ep10 720p | Tạo bởi sakuramon | 4.710 lượt xem
[Vietsub] 150325 AKB Shirabe Ep 21 | Tạo bởi relnguyen | 3.184 lượt xem
Nội dung
AKB48 Shirabe (October 15th on Fuji TV)

Bình luận