8 Videos
[BDRIP 1080p] AKB48 4th Kouhaku Taiko Uta Gassen 2014 - Making of | Tạo bởi zaizai152 | 3.663 lượt xem
[BDRIP 720p] 4th AKB48 Kouhaku Taikou Utagassen (2014) Disc2 (Making) | Tạo bởi blackyuki | 1.650 lượt xem
[Perf] AKB48 4th Kouhaku Taiko Uta Gassen 2014 | Tạo bởi zaizai152 | 6.926 lượt xem
AKB48 4th Kouhaku Taikou Uta Gassen 2014 Part I [BD 1080p] | Tạo bởi blackyuki | 4.560 lượt xem
AKB48 4th Kouhaku Taikou Uta Gassen 2014 Part II [BD 1080p] | Tạo bởi blackyuki | 3.667 lượt xem
Nội dung

Bình luận