5 Videos
[Mon] AKB48 Tabi Shoujo Ep 01 | Tạo bởi sakuramon | 4.118 lượt xem
[Mon]150516 AKB48 Tabi Shojo ep06 | Tạo bởi sakuramon | 2.320 lượt xem
[Vietsub] 150418 Tabi Shoujo ep 3 | Tạo bởi thuongbao1 | 3.958 lượt xem
[Vietsub] 150620 AKB48 Tabi Shoujo ep 11 | Tạo bởi thuongbao1 | 1.818 lượt xem
[Vietsub]150627 AKB48 Tabi Shoujo ep 12 | Tạo bởi thuongbao1 | 3.562 lượt xem
Nội dung

Bình luận