5 Videos
[Mon] AKB48 Tabi Shoujo Ep 01 | Tạo bởi sakuramon | 4.029 lượt xem
[Mon]150516 AKB48 Tabi Shojo ep06 | Tạo bởi sakuramon | 2.231 lượt xem
[Vietsub] 150418 Tabi Shoujo ep 3 | Tạo bởi thuongbao1 | 3.835 lượt xem
[Vietsub] 150620 AKB48 Tabi Shoujo ep 11 | Tạo bởi thuongbao1 | 1.754 lượt xem
[Vietsub]150627 AKB48 Tabi Shoujo ep 12 | Tạo bởi thuongbao1 | 3.477 lượt xem
Nội dung

Bình luận