5 Videos
[Mon] AKB48 Tabi Shoujo Ep 01 | Tạo bởi sakuramon | 4.635 lượt xem
[Mon]150516 AKB48 Tabi Shojo ep06 | Tạo bởi sakuramon | 2.764 lượt xem
[Vietsub] 150418 Tabi Shoujo ep 3 | Tạo bởi thuongbao1 | 4.399 lượt xem
[Vietsub] 150620 AKB48 Tabi Shoujo ep 11 | Tạo bởi thuongbao1 | 2.153 lượt xem
[Vietsub]150627 AKB48 Tabi Shoujo ep 12 | Tạo bởi thuongbao1 | 3.979 lượt xem
Nội dung

Bình luận