9 Videos
[Vietsub + Kara] [PV] AKB48 - Halloween Night | Tạo bởi voz48tumblr | 3.883 lượt xem
AKB48 41st Single - Halloween Night (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 1.758 lượt xem
AKB48 41st Single - Ippome Ondo (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 3.349 lượt xem
AKB48 41st Single - Kimi dake ga akimeite ita (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 1.803 lượt xem
AKB48 41st Single - Kimi ni Wedding Dress wo...(Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 1.872 lượt xem
AKB48 41st Single - Mizu no Naka no Dendouritsu (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 2.694 lượt xem
AKB48 41st Single - Sayonara Surfboard (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 2.023 lượt xem
AKB48 41st Single - Yankee Machine Gun (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 3.504 lượt xem
Nội dung

Bình luận