9 Videos
[Vietsub + Kara] [PV] AKB48 - Halloween Night | Tạo bởi voz48tumblr | 4.059 lượt xem
AKB48 41st Single - Halloween Night (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 1.874 lượt xem
AKB48 41st Single - Ippome Ondo (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 3.558 lượt xem
AKB48 41st Single - Kimi dake ga akimeite ita (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 1.940 lượt xem
AKB48 41st Single - Kimi ni Wedding Dress wo...(Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 2.035 lượt xem
AKB48 41st Single - Mizu no Naka no Dendouritsu (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 2.881 lượt xem
AKB48 41st Single - Sayonara Surfboard (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 2.143 lượt xem
AKB48 41st Single - Yankee Machine Gun (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 3.701 lượt xem
Nội dung

Bình luận