9 Videos
[Vietsub + Kara] [PV] AKB48 - Halloween Night | Tạo bởi voz48tumblr | 4.274 lượt xem
AKB48 41st Single - Halloween Night (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 2.083 lượt xem
AKB48 41st Single - Ippome Ondo (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 3.897 lượt xem
AKB48 41st Single - Kimi dake ga akimeite ita (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 2.165 lượt xem
AKB48 41st Single - Kimi ni Wedding Dress wo...(Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 2.298 lượt xem
AKB48 41st Single - Mizu no Naka no Dendouritsu (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 3.203 lượt xem
AKB48 41st Single - Sayonara Surfboard (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 2.365 lượt xem
AKB48 41st Single - Yankee Machine Gun (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 4.039 lượt xem
Nội dung

Bình luận