10 Videos
[LOD] AKB48 2016.04.01 Team K 2nd Gen 10th Anniversary Performance | Tạo bởi voz48tumblr | 17.817 lượt xem
[PV] AKB48 - Kimi wa Melody [M-ON! HD] | Tạo bởi voz48tumblr | 11.397 lượt xem
AKB48 - Kimi wa Melody (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 4.203 lượt xem
AKB48 Next Gen - LALALA Message (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 3.626 lượt xem
HKT48 - Make noise (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 5.550 lượt xem
NGT48 - Max Toki 315-Go (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 4.315 lượt xem
NMB48 - Shigamitsuita Seishun (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 5.828 lượt xem
NogizakaAKB - Mazariau Mono (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 5.919 lượt xem
SKE48 - Gonna Jump (Music Video) | Tạo bởi voz48tumblr | 7.461 lượt xem

Bình luận