20 Videos
[RAW] 161029 Cabasuka Gakuen (2016) Ep01 | Tạo bởi voz48tumblr | 4.313 lượt xem
[RAW] 161029 Cabasuka Gakuen (2016) Ep02 | Tạo bởi voz48tumblr | 3.211 lượt xem
[RAW] 161105 Cabasuka Gakuen (2016) Ep03 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.824 lượt xem
[RAW] 161112 Cabasuka Gakuen (2016) Ep04 | Tạo bởi voz48tumblr | 4.169 lượt xem
[RAW] 161127 Cabasuka Gakuen (2016) Ep05 | Tạo bởi voz48tumblr | 3.009 lượt xem
[RAW] 161203 Cabasuka Gakuen (2016) Ep06 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.228 lượt xem
[RAW] 161210 Cabasuka Gakuen (2016) Ep07 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.280 lượt xem
[RAW] 161217 Cabasuka Gakuen (2016) Ep08 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.721 lượt xem
[RAW] 161225 Cabasuka Gakuen (2016) Ep09 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.719 lượt xem
[RAW] 170107 Cabasuka Gakuen (2016) Ep10 | Tạo bởi voz48tumblr | 1.888 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep01 | Tạo bởi thuongbao1 | 4.979 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep02 | Tạo bởi thuongbao1 | 2.936 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep03 | Tạo bởi thuongbao1 | 3.281 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep04 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.355 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep05 | Tạo bởi voz48tumblr | 3.127 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep06 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.604 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep07 | Tạo bởi voz48tumblr | 1.891 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep08 | Tạo bởi voz48tumblr | 586 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep09 | Tạo bởi voz48tumblr | 508 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep10-Finale | Tạo bởi voz48tumblr | 599 lượt xem
Nội dung
Cabasuka Gakuen 「キャバすか学園」 (2016)
Câu chuyện xoay quanh cuộc tranh giành trở thành tiếp viên số 1 tại host club "Suizokukan", để ngăn việc đóng cửa vĩnh viễn trường trung học Majijo vì công ty mẹ sắp bị phá sản.

Bình luận