16 Videos
[RAW] 161029 Cabasuka Gakuen (2016) Ep01 | Tạo bởi voz48tumblr | 3.275 lượt xem
[RAW] 161029 Cabasuka Gakuen (2016) Ep02 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.647 lượt xem
[RAW] 161105 Cabasuka Gakuen (2016) Ep03 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.210 lượt xem
[RAW] 161112 Cabasuka Gakuen (2016) Ep04 | Tạo bởi voz48tumblr | 3.044 lượt xem
[RAW] 161127 Cabasuka Gakuen (2016) Ep05 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.356 lượt xem
[RAW] 161203 Cabasuka Gakuen (2016) Ep06 | Tạo bởi voz48tumblr | 1.801 lượt xem
[RAW] 161210 Cabasuka Gakuen (2016) Ep07 | Tạo bởi voz48tumblr | 1.636 lượt xem
[RAW] 161217 Cabasuka Gakuen (2016) Ep08 | Tạo bởi voz48tumblr | 1.764 lượt xem
[RAW] 161225 Cabasuka Gakuen (2016) Ep09 | Tạo bởi voz48tumblr | 1.830 lượt xem
[RAW] 170107 Cabasuka Gakuen (2016) Ep10 | Tạo bởi voz48tumblr | 1.037 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep01 | Tạo bởi thuongbao1 | 2.566 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep02 | Tạo bởi thuongbao1 | 1.615 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep03 | Tạo bởi thuongbao1 | 1.976 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep04 | Tạo bởi voz48tumblr | 1.318 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep05 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.055 lượt xem
[Vietsub] Cabasuka Gakuen Ep06 | Tạo bởi voz48tumblr | 1.394 lượt xem
Nội dung
Cabasuka Gakuen 「キャバすか学園」 (2016)
Câu chuyện xoay quanh cuộc tranh giành trở thành tiếp viên số 1 tại host club "Suizokukan", để ngăn việc đóng cửa vĩnh viễn trường trung học Majijo vì công ty mẹ sắp bị phá sản.

Bình luận