2 Videos
Disc1 「Documentary of AKB48: Sonzai suru Riyuu」 | Tạo bởi voz48tumblr | 5.908 lượt xem
Disc2 「AKB48 AtoZ 2016 Director's Cut Special program」 | Tạo bởi voz48tumblr | 2.690 lượt xem
Nội dung

Documentary of AKB48 Sonzai suru Riyuu (2016.12.14)

Disc1 「Documentary of AKB48 Sonzai suru Riyuu」

Disc2 「AKB48 AtoZ 2016 Director's Cut Special program」 (broadcasted on NHK-BS Premium)

Bình luận