4 Videos
DISC1/Nogizaka46 4th YEAR BIRTHDAY LIVE 2016.8.28 JINGU STADIUM | Tạo bởi voz48tumblr | 1.442 lượt xem
DISC2/Nogizaka46 4th YEAR BIRTHDAY LIVE 2016.8.29 JINGU STADIUM | Tạo bởi voz48tumblr | 849 lượt xem
DISC3/Nogizaka46 4th YEAR BIRTHDAY LIVE 2016.8.30 JINGU STADIUM | Tạo bởi voz48tumblr | 817 lượt xem
DISC4/Nogizaka46 4th YEAR BIRTHDAY LIVE - BEHIND THE STAGE | Tạo bởi voz48tumblr | 835 lượt xem
Nội dung

Nogizaka46 4th YEAR BIRTHDAY LIVE 2016.8.28-30 JINGU STADIUM

DISC1/Nogizaka46 4th YEAR BIRTHDAY LIVE 2016.8.28 JINGU STADIUM
DISC2/Nogizaka46 4th YEAR BIRTHDAY LIVE 2016.8.29 JINGU STADIUM
DISC3/Nogizaka46 4th YEAR BIRTHDAY LIVE 2016.8.30 JINGU STADIUM
DISC4/Nogizaka46 4th YEAR BIRTHDAY LIVE 2016 BEHIND THE STAGE

Bình luận