[RAW] [15+] 160723 Crow’s Blood Ep01

"Khi chúng ta mất đi người mình yêu thương, chúng ta có được phép hồi sinh họ hay cả cơ thể họ không? "Crow's Blood" là bộ phim nhắm đến chủ đề gây tranh cãi này.

[15+] Crow’s Blood horror drama serie

Download

Bình luận