Video chưa được cập nhật
2016.04.03 AKB48 Team 8 2nd Anniversary in Okinawa [Hello, 3rd Year!]

2016.04.03 AKB48 Team 8 2nd Anniversary in Okinawa [Hello, 3rd Year!]

Xem online:

Mirror 1 | Mirror 2

Download

Bình luận