[Vietsub + Kara][AMV] Rib - 47 (Yonjuunana) [HPD48]

Bài hát thứ hai trong 3 bài hát mà MikitoP viết về scandal của Sashihara Rino.

Download: https://hpd48.wordpress.com/2017/04/23/vietsub-kara-amv-rib-forty-seven-720p/

Online: https://www.facebook.com/hpd48/videos/1896393277307807/

More: https://www.facebook.com/hpd48/ hoặc https://hpd48.wordpress.com/

Download

Bình luận