[Vietsub + Kara][AMV] Rib - Akaito [HPD48]

Bài hát thứ ba trong 3 bài hát mà MikitoP viết về scandal của Sashihara Rino.

Download: https://hpd48.wordpress.com/2017/05/06/vietsub-kara-rib-akaito-amv/

Online: https://www.facebook.com/hpd48/videos/1902598380020630/

More: https://www.facebook.com/hpd48/ hoặc https://hpd48.wordpress.com/

Download

Bình luận