[Vietsub] 140706 Tosochu Full [RE-UP]

Sub Bừa: Mon
Encode: HAN48
Upload: Mon
 
Mời các thím cùng SAYANEE thưởng thức câu chuyện "Nàng Bạch Tuyết và................ 7 Samurai" :v :v
 
ĐÃ RE-UP 
 
Link down: http://pan.baidu.com/wap/init?shareid=1449644387&uk=1666529556
Pass:  gah3
 
Link GG Drive: https://drive.google.com/file/d/0Bx425TkqTr_FeXhOc0hHZXp5NFU/
Download

Bình luận